Ruhdilbilim, ruh dil bilimi, psikolinguistik ya da psikodilbilim, bireyin dili üretme, kullanma ve anlama işlemlerini birer zihinsel gerçekleşim olarak inceleyen disiplin. Dilbilimci Chomsky'nin etkisi altında kalan bazı psikologlar, insan ile dil ilişkisini insanın doğumu ile de ilişkilendirmiş ve her insanın doğuştan konuşma yeteneği ile dünyaya geldiğini iddia etmişlerdir. Psikolinguistik kurama göre "İnsan doğmadan önce konuşmaya programlanmıştır." (Biyolojik Dil Programı)Psikodilbilimi disiplinler arası bir kuramdır.