Riyazî

Riyazî, asıl adı Mehmet olan ve dönemin ünlü bilginlerinin mensup olduğu Birgivî ailesinden olan bir 17. yüzyıl divan şairi, bilim insanı ve tezkire yazarıdır. 1572 yılında Mekke'de dünyaya gelen Riyazî, dini ilimlerin yanı sıra fizik ve matematik ile de ilgilenmiştir. İstanbul, Mısır, Suriye ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde müderrislik ve kadılık görevlerinde bulundu. İşitme kaybı nedeniyle emekli olan Riyazî, 1644 yılında ölmüştür.

Mürettep bir divanı, 1052 beyitten oluşan Sâkiname'si, Düsturu'l-amel adında Farsça gramer kitabı, I.Ahmet için yazılan ve sunulan şair tezkiresi olan Riyâzü'ş-şuara isimli eseri bulunmaktadır.