Ridge regresyon

Ridge regresyon, sapmalı tahmin yöntemlerinden biridir. Çoklu doğrusal bağlılık olduğunda en küçük kareler tahmincilerinin varyanslarından daha küçük varyanslı tahminler verdiğinden tercih edilebilir. Kullanılması ile tüm değişkenlere modelde yer verme imkânı olabilmektedir. Sapmalı olmasına rağmen teorik sonuçları nedeni ile tercih edilebilmektedir.