Rhizobia

Rhizobia (Yunanca rhiza = kök ve bios = yaşam) baklagillerin (Fabaceae) kök nodüllerinin içine yerleştikten sonra azotu fikse eden (diazotrofi) bakterilerdir. Rhizobia bağımsız olarak azot fiksasyonu yapamaz ve bir bitki konakçısına ihtiyacı vardır. [1] Morfolojik olarak genelde gram negatif, hareketli, spor üretmeyen, basil yapısındadırlar.

Milyarlarca Rhizobiaceae türü bakteriyi barındıran kök nodülleri

Rhizobia "kök nodülleri oluşturmak üzere baklagillerin köklerini enfekte eden toprak bakterileri grubu"na verilen genel bir isimdir. [2] Rhizobia toprakta bulunurlar ve kökleri enfekte ederek nodül oluşturduktan sonra atmosferdeki azot gazını (N2) fikse ederek, daha kolay kullanılabilen nitrojen formlarına dönüştürürler. Nodüllerden kök hücrelerince alınan ve bitkinin diğer organlarına taşınan nitrojen yapıtaşı olarak kullanılır. Bitki öldüğünde nodüller bozunur ve rhizobia tekrar toprağa geçerek yaşamaya devam ederler veya yeni bir konak bitkiyi enfekte ederler.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Zahran H. H. (1999). "Rhizobium-legume symbiosis and nitrogen fixation under severe conditions and in an arid climate". Microbiology and Molecular Biology Reviews. 63 (4): 968-989. doi:10.1128/MMBR.63.4.968-989.1999. ISSN 1092-2172. PMC 98982 $2. PMID 10585971. 
  2. ^ a b Herridge, David (2013). "Rhizobial Inoculants". GRDC.