Azot fiksasyonu

Azot fiksasyonu atmosferdeki azotun (N2) amonyağa(NH3) dönüşmesidir. Azot molekülü(N2) aktif bir molekül değildir, kolay kolay kimyasal reaksiyon göstermez.

Doğal ya da sentetik azot fiksasyonu hayvanlar, bitkiler ve diğer canlı formlar için gerekli olan azotu kullanılabilecek duruma çevirir. Bu azot RNA, DNA ve proteinin yapı taşı olan amino asitlerde kullanılır. Bu yüzden ziraat ve gübre üretiminde bu olay önemli yer tutar. Bunun yanında patlayıcı üretiminde de kullanılır. Azot fiksasyonu yıldırım anında doğal olarak da oluşabilir.[1][2]

Biyolojik azot fiksasyonuDüzenle

Biyolojik azot fiksasyonu Alman tarım uzmanı Hermann Hellriegel ve Hollandalı mikrobiyolog Martinus Beijerinck tarafından keşfedilmiştir. Moleküler azotu amonyağa çevirmek için özgül enzimler kullanılır. Biyolojik azot fiksasyonu aşağıdaki şekilde gerçekleşir.

N2 + 8 H+ + 8 e → 2 NH3 + H2

Bu işlemi yapan mikroorganizmalarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Slosson, Edwin (1919). Creative Chemistry. New York: The Century Co. ss. 19–37. 
  2. ^ http://www.biology.ed.ac.uk/archive/jdeacon/microbes/nitrogen.htm