Rhetorius

Mısırlı Rhetorius (Grekçe: Ῥητόριος), son büyük klasik astrologtu. Hakkında hiçbir alıntıya sahip değiliz. 6. veya 7. yüzyılda erken Bizans çağında yaşadı. Kendisinden önde giden Helenistik astrologların teknikleri üzerine genişçe bir inceleme yazısı yazdı. Kendisi Atinalı Antiochus'un çalışmaları hakkındaki en iyi kaynağımızdır. Çalışmalarından hiç birinin bozulmamış olarak varolmamasına rağmen birkaç geç Bizans dönemi versiyonlarına sahibiz. 

Rhetorius Claudius Ptolemy'nin herkesçe bilinen yöntemlerinden makul ölçüde farklı geleneklere sahip olan bir astrolog olan Vettius Valens'in karışık astrolojik tekniklerinin ömrünün daha uzun olacağına dair önemli bir kanıt sağladı. Rhetorius astrolojide erken Heleniktik gelenek ve Araplar arasında aydınlatıcı bir bağlantı kurdu ve Orta Çağ Avrupalıları da onun izinden gittiler.

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle