Resmî gazete veya hükûmet gazetesi, devlet kararlarını ve yasaları yayımlamakla yetkilendirilen süreli yayındır. Fiziki, elektronik veya her iki şekilde de yayımlanabilir.

Test ana başlık
Resmi Gazete sayfasi
Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi

Resmî gazeteler listesi değiştir