Süreli yayın

düzenli bir programda yeni bir baskıda görünen seri yayın kategorisi

Süreli yayınlar birbirini izleyen ayrı bölümler halinde, genellikle numaralandırılmış olarak yayımlanan ve önceden belirlenmiş bitişi olmayan bir süreli kaynak. Süreli yayın örnekleri arasında dergiler, magazinler ve elektronik dergiler, sürekli olarak yayımlanan rehberler, yıllık faaliyet raporları, gazeteler ve monografik diziler vardır. Türkiye'de 1795'te Fransızlar tarafından basılan ilk dergi Bulletin de Nouvelles'dir. Ertesi yılda 15 günde bir yayımlanan Gazette Française de Constantinople Türkiye'de çıkarılan ilk gazete unvanını almaktadır ve o da Fransız menşelidir.

Türkiye'de Süreli Yayınlar değiştir

Türkiye'de ilk yayınlanan gazete Fransa'ya aittir.Bu gazetenin adı Gazette Française de Constantinople'dir. Türkiye'de ilk yayınlanan dergi ise Bulletin de Nouvelles'dir

Dünyada süreli yayıncılık değiştir

Batıda ilk gazete örnekleri 16. yüzyılda başlar. Richard Fawkes, Eylül 1513 Flodden Savaşı konusunda raporları içeren The trewe encountre... 'u yayımlar.

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir