Rekabet stratejisi

Rekabet stratejisi, bir işletmenin içinde yer aldığı sektör ya da sanayi dalını rekabet açısından çözümlemesi; ardından sektördeki rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamak ve böylelikle işletme hedeflerine ulaşmak için yapmak istedikleri ya da yaptıklarıdır. Rekabet stratejisinin nasıl geliştirileceğini Harvard Üniversitesi'nden Michael E. Porter, 1970'lerde formüle etmiştir.[1] Porter'a göre, işletme önce Beş Kuvvet Modeli'ni kullanarak sektör ve rekabet çözümlemesi yapmalıdır. Sektör ve rekabet çözümlemesini stratejik seçim aşaması izlemeli; işletme mal veya hizmetlerinin kapsadığı pazarın yapısına uygun olarak iki strateji seçeneğinden biri ya da ikisine birden yönelmelidir:

 • Farklılaştırma.
 • Düşük maliyet.

Sektör ve rekabet çözümlemesi için beş kuvvet modeliDüzenle

 1. Sektöre giriş engelleri.
 2. Alıcıların pazarlık gücü.
 3. Satıcıların pazarlık gücü.
 4. İkame mal veya hizmetlerin tehdidi.
 5. Firmalar arası rekabetin şiddeti.

Genel strateji seçenekleriDüzenle

 • Çoklu pazar segmentleri için seçenekler:
  • Farklılaştırma.
  • Düşük maliyet.
 • Nişler için seçenekler:
  • Niş odaklı farklılaştırma.
  • Niş odaklı düşük maliyet.

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press.

Ayrıca bakınızDüzenle