Refik Ali Rıza Bey

Refik Ali Rıza Bey (ö. 1878), Türk siyasetçi.

Memuriyet görevine Sadaret Mektubî Kalemi'nde başlamıştır. Dahiliye Müsteşarlığı, Hazine-i Hassa Nazırlığı gibi görevlerden sonra Sadaret, Bahriye ve Serasker Müsteşarlığı yapmıştır. İkinci kez Serasker Müsteşarlığı'na getirildikten sonra 20 Ocak 1876 tarihinde Şehremini olmuştur. 11 Şubat 1876 tarihinde yeniden Sadaret Müsteşarlığı'na getirilmiştir. Hicri 1295 (1878) yılında ölmüştür. Kabri, Eyyüb Sultan'da, Ebussuud Efendi Türbesi civarındadır.

Kaynakça

değiştir
Siyasi görevi
Önce gelen:
Cenanizade Mehmed Kadri Paşa
İstanbul Şehremini
28 Kasım 1876 - 14 Kasım 1878
Sonra gelen:
Abdullah Galib Paşa