Ramazanoğlu Hüseyin Rıza Paşa

Ramazanoğlu Hüseyin Rıza Paşa (1838-1904) Osmanlı Devleti'nin son döneminde valilik ve nazırlık yapmış devlet adamı ve yazardır.[1] Türkçe, Arapça ve Farsça eserleri mevcuttur.[2]

Hüseyin Rıza Paşa 1838 yılında doğdu. Adana kökenli Ramazanoğulları ailesinden gelen Necib Beyzade İsmet Paşa'nın oğludur. Mekteb-i Maarif-i Adliye'den mezun oldu. Hariciye Nezareti Mektupçu Dairesi'ne girdi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Mart 1887-Mart 1888 tarihleri arasında Bulgaristan komiserliği yaptı. 1888 yılının Mart ayında Aydın Valisi oldu. 1889 yılının Ağustos ayında ise Hüdavendigar (Bursa) Valiliğine atandı. 1890 yılının Ocak ayına kadar bu görevde kaldıktan sonra Mayıs ayına kadar Evkaf Nazırlığı yaptı. Mayıs 1890-Kasım 1895 tarihleri arasında Adliye Nazırlığını üstlendi. Ayrıca Ocak 1896-Nisan 1897 tarihleri arasında Adana valiliği, Ocak 1896-Ocak 1899 tarihleri arasında da Selanik valiliği yapmıştır. 1904 yılında Muhacirun Komisyonu üyeliği yaparken İstanbul'da öldü. Mezarı Üsküdar'da Ahmet Paşa Türbesi civarındadır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Kuneralp, Sinan (1999) Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, İstanbul:ISIS Press,, ISBN 9784281181.
  2. ^ Hüseyin Rıza Paşa ve Eserleri, Eyyüp Tanrıverdi, Şarkiyat Mecmuası, Sayı:11, 2007, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/edebiyatsarkiyat/article/view/10953/10191[ölü/kırık bağlantı]