Rölik

Rölik (Latince: reliquiae "geri kalan, kalıntı") Hristiyanlıkta İsa, aziz ve azizelerle ilişkili ya da onlardan arta kalan kutsal eşya ya da parçalara verilen isimdir. Örneğin, Kutsal kişilerin kemikleri ya da bu kişilerin sahip oldukları eşyalar röliktir. Rölikler bazen röliker adı verilen muhafazalar içerisinde saklanmaktadırlar.

Altınla süslenmiş katakomb azizi Pankratius rölikleri, Wil (SG)