Röliker, ünlü aziz ve şehitlerden geriye kalan giysi parçaları, kullanılan eşyalar ve çoğunlukla kemiklerden oluşan röliklerin saklandığı kutu.

Lahit forumunda bir mermer röliker.

Rölikerlerin mermer ya da kireç taşı ile yapılmış olanları çatı şeklinde kapağa sahip olup lahit foruma benzetilerek imal edilmekteydi. Diğer malzemelerle üretilen rölikerler ise daha çok dikdörtgen, kare, oval ya da kilise maketi şeklinde üretilmekteydi. Genellikle sade olan eserlerde kimi zaman bir bezeme malzemesi olarak haç kullanılmıştır.

Bazı rölikerler değiştir

Literatür değiştir

  • Ayşe Aydın, Türkiye Müzelerindeki Suriye Tipi Rölikerler, Sanat Tarihi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1 (2009)
  • Ayşe Aydın, Lahit Formlu Rölikerler, AKMED (Antalya 2011)