Rölöve

bir yapının plan, kesit ve ayrıntılı çizimlerinin tümü.

Rölöve bir yapının, bir olgunun, o anda, olduğu gibi çeşitli bilimsel araçlar ve yöntemler kullanılarak belgelenmesidir. Genelde teknik resim kurallarına uygun, gerekli hassasiyetle çizilmesi ile alınır. Bunun için fotogrametrik kamera, lazer metre, nivo ve total station gibi isimlerle anılan profesyonel cihazlar da kullanılır.