Quadriceps femoris

Quadriceps Femoris Kası
Quadriceps 3D.gif
Quadriceps femoris, farklı kaslar, farklı renklendirilmiş.
rectus femoris - mavi
vastus lateralis - sarı
vastus intermedius - yeşil
vastus medialis - kırmızı
Latince Musculus quadriceps femoris
Arter Femoral arter
Sinir Femoral sinir(L2, L3, L4)

Quadriceps femoris kası (Latince:Musculus quadriceps femoris ), uyluğun önündeki dört tane kası içeren büyük bir kas grubudur.