Pusula dolabı

Pusula dolabı, deniz taşıtlarında pusulanın ve bazı diğer seyir cihazlarının muhafaza edildiği, genellikle güvertede bulunan kabin. Çoğunlukla aydınlatma cihazları da bulunur. Bazı pusula dolaplarında pusulanın elektronik veya metal cihazlar nedeniyle maruz kaldığı yapay sapma (deviasyon) hatalarını gidermek için ayar gözleri bulunur.

Bir pusula dolabı. Yanlarda hata giderici küreler ve alt kısımda klinometre (meyilölçer) görülmektedir.