Publius Petronius Turpilianus

Publius Petronius Turpilianus, Romalı politikacı ve general.

61 yılında konsül seçildi ancak aynı yılın ikinci yarısında Boudica'da bir isyanın patlak vermesi neden olarak görevden alınan Gaius Suetonius Paulinus'un yerine Britanya eyaletine vali olarak atandı. Suetonius'un cezalandırma ölçütlerine zıt olarak Petronius barışçıl bir yaklaşım sergiledi ve birkaç askerî operasyonu yönetti. 63 yılında Marcus Trebellius Maximus ile yer değiştirdi ve Roma'nın su kemerlerinden sorumlu yönetici yani curator aquarum olarak atandı.

65 yılında Roma İmparatoru Nero'ya karşı göstermiş olduğu sadâkata istinaden adına bir zafer alayı düzenlendi. Nero'nun 68 yılında ölümünün ardından, Hispania Tarraconensis valisi Servius Sulpicius Galba Roma Senatosu tarafından imparator ilan edildi. Galba'nın İspanya'dan Roma'ya yürüyüşü sırasında Nero tarafafından atanmış bir komutan olması nedeniyle aceleyle öldürüldü (ya da intihar emredildi).

Publius Petronius ve Britanya'nın fatihi ve ilk valisi Aulus Plautius'un kız kardeşi Plautia'nın (belki de evlatlık) oğludur .

KaynakçaDüzenle