Frontinus

Sextus Julius Frontinus (d. MS 40 - ö. 103) Romalı asker, bürokrat ve Büyük Britanya valisi. Roma şehrinin tarihi su kaynaklarını anlattığı De Aquis Urbis Romae (Roma Kentinin Suları Üzerine) isimli eserin yazarıdır. Bu eser su kaynaklarının kullanımı ve mimarlık tarihi ile ilgili bilgiler verir.

70 yılında, Roma preatoru oldu, beş yıl sonra Quintus Petillius Cerialis'in yerine Britanya valisi oldu. Galler'in güneydoğusundaki Silürlere boyun eğdirdi. 78 yılında görevini Julius Agricola'ya bıraktı. Agricola ünlü Roma tarihçisi Tacitus'un babasıdır. 97 yılında İmparator Nerva döneminde Roma su yolları yöneticisi (curator aquarum) oldu.

EserleriDüzenle

  • De re militari (Askerlik Üzerine) isimli eseri günümüze ulaşmamıştır.
  • Strategemata (Stratejilerim) Roma ve Antik Yunan'da uygulanmış savaş hileleri ve taktiklerini anlatır.[1][2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ http://global.britannica.com/EBchecked/topic/220864/Sextus-Julius-Frontinus
  2. ^ Ana Britannica Ansiklopedisi, Frontinus, Sextus Julius maddesi, c.9, s.181-182, Ana Yayıncılık, İstanbul 2005