Postkognisyon

Postkognisyon, kişinin geçmişte kendisinin bulunmadığı bir olayı paranormal olarak algılaması fenomenine metapsişikçiler ve parapsikologlar tarafından verilen addır.

Retrokognisyon da denilen postkognisyon fenomeni ruhçulara göre şu üç şekilde gerçekleşebilir:

  • Kişinin ya da medyumun bedensiz varlıklardan bilgi alması.
  • Kişinin ya da medyumun geçmişteki olayda yer almış varlığın “serbest hafıza” kayıtlarından yararlanması.
  • Geçmişteki olayda yer almış kişinin bıraktığı imaj yüklü vibrasyonların hassas bir kişi ya da medyum tarafından algılanması.

Psişik kriminolojide, psişik arkeolojide ve kayıp eşyaların yerinin bulunmasında postkognisyon medyumlarından yararlandığı ileri sürülür. Bazı psikometri medyumları aynı zamanda postkognisyon medyumudur. Postkognisyon teozofik literatürde “akaşik okuma” ya da “akaşik kayıtları okuma” olarak adlandırılır.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  • Encyclopedia of Mystical& Paranormal Experience, Rosemary Ellen Guiley
  • Metapsişik Terimler Sözlüğü, Ergün Arıkdal