Posterior komünikan arter

Posterior komünikan arterler (PcomA) ya da arka iletici atardamarı beyin tabanında, iki taraflı olarak internal karotid arter ve Posterior serebral arter arasında bağlantı sağlayan bir arterdir. Willis poligonunun yapısına katılır. Beyin temel olarak internal karotid arter ve dallarının oluşturduğu ön dolaşım ve Posterior serebral arter ve dallarının oluşturduğu arka dolaşım sistemleriyle beslenir. PcomA ise bu iki sistemi birbirine bağlar. Herhangi bir şekilde bu sistemlerden birinde problem olduğu zaman beyin dolaşımının sürdürülmesi için diğer sistemden kollateral bağlantı sağlanmış olur.

posterior komünikan arter
Circle of Willis en.svg
Willis poligonu şematik gösterimi
Gray516.png
Beyin tabanından arterlerin gösterimi. Sağ temporal lon ön kısmı ve sağ serebellum çıkarılmıştır.
Latince isim arteria cerebri communicans posterior
Tanımlayıcılar
Microsoft Academic 2780540156
TA 4521
FMA 50084

GelişimDeğiştir

PcomA'nın gelişimi embriyonik dönemin sonlarına doğru bu bölgedeki birçok küçük damarın birleşmesi ile meydana gelir. PCA fetüslerin % 70-90'ında PcomA orijinlidir, kalanlarda ise baziler arter orijinlidir. Fetal dönemdeki internal karotid arter orijinli PCA gerileyerek kaybolur ve vertebrobaziler sistem tarafından yeni bir dal oluşur.

Klinik önemiDeğiştir

PcomA anevrizmaları, kafa içinde willis poligonu üzerinde görülen anevrizmaların en sık görüldüğü yerlerin üçüncüsüdür ve okülomotor sinir felci yapabilmektedir.[1] Willis poligonu üzerinde anevrizmaların en sık görüldüğü yer Anterior komünikan arter'dir.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Beck, Beck (Ocak 2006). "Size and location of ruptured and unruptured intracranial aneurysms measured by 3-dimensional rotational angiography". Surgical neurology. 65 (1). ss. 18-25; discussion 25-7. doi:10.1016/j.surneu.2005.05.019. PMID 16378842. 

Dış bağlantılarDeğiştir