Anterior komünikan arter

Anterior komünikan arter (AcomA) ya da ön iletici atardamarı insan beyninde her iki anterior serebral arterleri (ACA) biribirine bağlayan bir atardamardır. Bu arter iki beyin yarımküresini ayıran longitüdinal fissürün tanabında bulunur. Bu arter bazen her iki ACA'yı bağlayacak ve tek bir gövde halini almasını sağlayacak şekilde farklılıklar gösterebilir. Bu düzeyde bazen tam bir AcomA yapısı yerine her iki ACA'yı birbirine bağlayan pencereler şeklinde bağlantılar da olabilir. Büyüklüğü ortalama 4 mm olmasına rağmen çok fazla değişkenlik gösterir. Anteromedial perforan dallara sahiptir ama bu dalların birçoğu direkt olarak ACA'dan çıkar. AcomA beyin tabanında halkasal bir yapı olan poligonunun bir parçasıdır.

Anterior komünikan arter
Willis poligonu şematik gösterimi
Latince isimArteria communicans anterior
Tanımlayıcılar
Microsoft Academic2776674566
TA4517
FMA50169

Patoloji Değiştir

Acoma Willis poligonu üzerinde kafa içi anevrizmaların en sık görüldüğü konumdur.[1] optik kiazma ile yakın ilişkilidir. Büyük tümörlerinde optik kiazmaya bası yaparak görme problemleri (bitemporal hemianopsi) ortaya çıkmasına sebep olabilir.[2]

 
Beyin beslenmesini sağlayan atardamaların alttan görünümü. Sağ ön temporal lob ve sağ beyincik kısmen çıkarılmıştır. AcomA ön ve ortada bulunmaktadır.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Beck, Beck (Ocak 2006). "Size and location of ruptured and unruptured intracranial aneurysms measured by 3-dimensional rotational angiography". Surgical neurology. 65 (1). ss. 18-25; discussion 25-7. doi:10.1016/j.surneu.2005.05.019. PMID 16378842. 
  2. ^ Aoki, Aoki (Mart 1988). "Partially thrombosed aneurysm presenting as the sudden onset of bitemporal hemianopsia". Neurosurgery. 22 (3). ss. 564-6. doi:10.1227/00006123-198803000-00021. PMID 3362325. 

Dış bağlantılar Değiştir