Pop rock

müzik türü

Pop rock, rock müziğin daha hafif, daha yumuşak ve ticari pop müziği andıran bir türevidir. 1950'lerde rock and roll'a bir alternatif olarak doğan pop rock'ın ilk örnekleri rock and roll (ve bazen doo wop) tarzından, ritimlerinden ve düzenlemelerinden esinlenmiş olmasına rağmen profesyonel söz yazımına ve kayıt ekipmanına daha fazla önem verir. Pop rock karşıtları bu türü genellikle rock müzik kadar özgünlük taşımayan, düz ve ticari bir ürün olarak görür.