Pomeranca

(Pomeranyaca sayfasından yönlendirildi)

Pomeranyaca (Lehçeκgrupa pomorska języków lechickich, Almancapomoranische Sprache) Batı Slav dillerinin Leh kümesinin bir lehçe grubudur. Orta Çağ bağlamlarında, Slav Pomeranyalılar tarafından konuşulan lehçeleri ifade eder. Modern bağlamlarda, terim bazen Kaşupça ile eşanlamlı olarak kullanılır ve soyu tükenmiş Slovakçayı da içerebilir.

Stefan Ramułt'un Pomeranca (Kashubian) Sözlüğü