Polis Akademisi, aşağıdaki anlamlarda olabilir:

  • Polis Akademisi (Türkiye), Türkiye'de emniyet teşkilatı için orta ve üst kademe yöneticiler yetiştiren bir öğretim kuruluşu.
Film