Plazma proteinine bağlanma

Kan içerisinde bazı protein yapıda bileşikler vardır. Bunlara örnek olarak albumin verilebilir. Bu bileşiklerin pek çok görevi olsa da bunlardan en önemlilerinden birisi taşıma görevidir. Bazı maddeler ki buna ilaçlar da dahildir proteinlere bağlanarak taşınırlar. Bu duruma plazma proteinlerine bağlanma denir.