Piyade tankı

Piyade tankı düşüncesi Birleşik Krallık tarafından II. Dünya Savaşı yıllarında geliştirilen bir terimdir. Bu tanklar süvari tanklarına nazaran daha kalın bir zırhla kaplı idi. Bu sayede arkalarından gelmekte olan piyade birliklerine koruma sağlayarak ağır şekilde savunulan düşman hatlarının yarılmasında kullanılmak üzere tasarlandılar. Piyade tankları cephede bir yol açtıklarında bu sefer onlardan daha hafif ve hızlı süvari tankları süratle düşman gerisine sarkarak cephe gerisindeki düşmana ait haberleşme ve ikmal yollarını kesecekti. Geleneksel askeri terminolojide esasen piyade tankları ağır tank, süvari tankları orta tank, hafif tank ve zırhlı arabalar olarak adlandırılmaktadır.

Piyade ve süvari tankları arasındaki ayrılma I. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ağır tankları ile hızlı Whippet Orta Mark A ve onun halefleri Orta Mark B (tank) ve Orta Mark C (tank) arasında olmuştur. İki savaş arasındaki dönemde özellikle Percy Hobart ve Basil Liddell Hart tarafından ortaya atılan bir düşünce tarzıdır.

Piyade tanklarından önce piyade birliklerine destek vermesi gereken tanklar hafif hızlarından ötürü düşman ateşinden kaçmak için hızlı hareket etmekte bu da gerilerinden gelen piyade birliklerini açıkta bırakmaktaydı. Geliştirilen ilk genel amaçlı piyade tank tasarımı Mark I "Matilda" ve Mark II "Matilda" idi. U tanklar makineli tüfek ve 2 pounder tanksavar topu taşımaktaydı. Bu tankları daha sonra Valentine ve Churchill tasarımları izledi. Bu tankların çoğu II. Dünya Savaşı sonlarına doğru tasarlandı.

Bu tanklar II. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ile tamamıyla üretimden çekildi.