Kısas-ı enbiyâ

İslam peygamberleri tarihi
(Peygamberler Kıssaları sayfasından yönlendirildi)

Kısas-ı enbiya, peygamberlerle ilgili kıssaları içeren yapıtların genel adıdır. Türkçede genelde divan edebiyatı döneminde kullanılmıştır.

Firavun, Musa'nın huzurunda bir yılanın bir şeytanı yutmasını izler; Kısasü'l-Enbiya'nın bir elyazmasından, yaklaşık 1540.

İlk kısas-ı enbiya Kısai’nin 9. yüzyılda yazdığı Kitabü Kısasi’l-Enbiya adlı eseridir. Türkçe kısas-ı enbiya kitapları arasında Rabguzi’nin 1310’da Çağatay Hanı Termaşir’in emiri Nasuriddin Tokboğa’nın emriyle yazdığı Kısasü’l-Enbiya ve Ahmet Cevdet Paşa’nın Kısas-ı-Enbiya ile Tevarih-i Hulefa adlı eserleri sayılabilir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir