Pekiştirme

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Pekiştirme, davranışçı psikolojide bir davranışın tekrar edilme olasılığını arttırmak için uygulanan yöntemdir. Olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılan pekiştirme yöntemlerinde istenen davranış gerçekleştikten sonra ödül verildiği takdirde olumlu pekiştirme, hoşa gitmeyen bir uyarıcının ortamdan çekilmesiyle istenen davranışın gerçekleşme olasılığının arttırılmasıyla olumsuz pekiştirme yöntemi uygulanmış olur. Pekiştirme yöntemleri davranışın arttırılmasıyla ilgiliyken tam tersi istenmeyen davranışların azaltılması için uygulanan yönteme ceza denmektedir.