Ceza (psikoloji)

Ceza, davranışçı kuramda bir davranışın gelecekte tekrar ortaya çıkma olasılığını azaltan tepkidir.

Ceza türleriDeğiştir

1. tip cezaDeğiştir

İnsan veya hayvanların, istenmeyen davranışlarının tekrarlanmasını engellemek için, ortama verilen itici uyarıcıdır. Bu cezalandırma daha çok basit bir etki-tepki süreci ile gerçekleşir. Cezanın amacına ulaşma, yani organizmanın istenmeyen davranışını ortadan kaldırma ihtimali düşüktür. Örneğin, hırsızlık yapan bir kişiye, hırsızlık yağtığı için hapis cezasının verilmesi.

2. tip cezaDeğiştir

Canlının istenmeyen davranışının engellenmesi için, hoşa giden bir etkinin ortamdan geri çekilmesidir. Örneğin, hırsızlık yapan bir kişiye, özgürlüğünden mahrum kalması için hapis cezası verilmesi.

Ayrıca bakınızDeğiştir