Parfüm, güzel kokuların karıştırılmasıyla ortaya çıkan üründür. Kokulu uçucu yağlar, aroma bileşikleri, sabitleyici ve çözücü karışımıdır. Parfüm hazırlayan kişilere parfümcü denir.

Parfüm şişeleri

Tarihi değiştir

Eski çağlarda Çinliler, Hindular, Mısırlılar, İsrailoğulları, Araplar, Yunanlar ve Romalılar tarafından kullanılmaktaydı. Latince tümüyle uçucu anlamına gelen per fumum sözcüğünden türemiştir.

Çeşitler değiştir

Aromalar değiştir

Aşağıdakiler gibi iki grupta incelenir.

Bitkisel kaynaklar değiştir

Hayvansal kaynaklar değiştir

Diğer doğal kaynaklar değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir