Oviparite

Anne içinde çok az veya hiç embriyonik gelişim ile, yumurtalarını bırakan hayvanlar

Ovipar bir hayvan üreme çeşididir. Bu üreme türünde hayvanlar iç döllenme yaparlar, ancak gelişme kabuklu yumurta içerisinde olur. Kuşlar, balıklar ve bazı sürüngenlerde görülür.

Ayrıca bakınızDeğiştir