Otrar Faciası

Otrar Faciası’na yol açan mesele, hem Harzemşahların hem de Moğolların gözlerini doğuya, Çin topraklarına dikmiş olmasıdır. Cengiz Han ısrarla Çin’e saldırdı, Çin’in zenginliklerinin tümünü istiyordu. Teslim ol çağrısı yaptığı kaleler eğer Cengiz Han’ın ordusuna boyun eğiyorsa o kalelere dokunmuyor, ancak direniyorlar ise kaleleri yıkıp geçiyordu. En sonunda da Moğollar Pekin’i işgal edip Çin’i fethetmeyi başaracaklardı.Moğol cephesinde tüm bu zaferler kazanılırken, Harzemşahlar hükümdarı Sultan Alaaddin Muhammed’in Çin’e sefer planları suya düştü. Artık Orta Asya’da Harzemşahlar için gözle görülür bir Moğol tehlikesi vardı. Sultan Alaaddin Muhammed başlarda Cengiz Han’a karşı ılımlı davranmaya çalıştı. Bunu ise bir ticaret anlaşması ile yapmayı hedefliyordu. Cengiz Han ticaret anlaşmasının yararlı olacağını düşünerek bu anlaşmayı kabul etti. 1218 senesinde, büyük bir kervan hazırlayarak, mallarını Harzemşahların başkenti olan Harezm (Gürgenç) şehrine gönderdi.Harezm kentine doğru yol alan Moğol kervanı, Ita Valisi İnalcık tarafından durduruldu. Vali İnalcık, kervanın içinde Moğol ajanlarının olduğunu düşünüyordu. Bu düşüncesi o kadar kuvvetliydi ki, kervana saldırmasına yol açtı. Kervandan bazı kişileri idam ettirtti, kervanın tamamına el koydu. Cengiz Han yapacağı bir ticaret anlaşmasının buralara varabileceğini öngörememişti. Beklenmedik bir durumdu. Elçilerini derhal Sultan Alaaddin Muhammed’in huzuruna yolladı. Sultan’dan isteği Vali İnalcık’ın kendisine teslim edilmesi ve doğan zararın tazmin edilmesiydi. Sultan Alaaddin ise Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın gücünü azımsıyordu. Kendisinin ve devletinin Moğollardan daha güçlü olduğunu düşünüyor, onların üstesinden gelebileceğine inanıyordu. Bu nedenle fevri bir davranışta bulundu. Cengiz Han’ın gönderdiği Moğol baş elçisinin kellesini uçurttu, diğer elçilerin ise yüzlerini yakıp kelle ile elçileri Cengiz Han’a geri gönderdi. Ancak bu vahşi hareketin bedeli çok ağır olacaktı.

Cengiz Han bu hakareti karşılıksız bırakmayacaktı. 200.000 kişilik ordusuyla beraber Otrar Vadisi’ne geldi. Otrar Faciası olarak tarihe geçen bu olay, korkunç şekilde yaşandı. Cengiz Han tüm askeri gücü ile Otrar’a saldırdı ve beş ay boyunca şehri kuşattı. Bu beş ayın sonunda Vali İnalcık, Moğolların eline esir düştü. Cengiz Han’ın emriyle vali başından kaynar gümüş dökülerek infaz edildi.