Osmoregülasyon

Osmoregülasyon bir canlının su içeriğinin homeostazını sağlamak için o canlının sıvılarının osmotik basıncının aktif olarak düzenlenmesidir. Bu düzenleme o canlının sıvılarının çok seyrelmesini ya da çok yoğunlaşmasını önler. Osmotik basınç suyun bir çözeltiden diğerine osmoz yoluyla geçme eğiliminin ölçüsüdür. Bir çözeltinin osmotik basıncı ne kadar yüksekse suyun o çözeltiye girme eğilimi o kadar fazladır. Biyolojik zarın hipertonik kısmından uygulanan basınç suyun osmoz yoluyla saf su içeren kısma doğru difüzyonunu engeller.

Karada ya da suda yaşayan canlılar vücut sıvılarında çözeltilerin ve suyun miktarını doğru oranda tutmak zorundadırlar. Kanda birikmesi hâlinde zehirli etki yapacak olan hormon gibi maddelerle metabolik atıkların deri ve böbrekler gibi organlardan boşaltımı çok önem taşır.