Osmanlı Tiyatrosu

Osmanlı Tiyatrosu veya Tiyatro-i Osmani, Güllü Agop'un Gedikpaşa Tiyatrosu'nda kurduğu ve adı bu yapıyla özdeşleşmiş tiyatro topluluğudur.[1] Repertuvarlarında Türkçe ve Ermenice olmak üzere iki dilli oyunlar sergileyen[2] ekip 1870 yılından itibaren genellikle Türkçe oyunlar sergilemişlerdir.[1] Batı edebiyatından Türkçeye çevrilmiş eserler ilk defa burada temsil edilmişlerdir.[3][4] 1870’te Güllü Agop’a, on yıllık müzikli ve suflörsüz oyunlar dışında Türkçe oyun oynatma tekel imtiyazı Sadrazam Âli Paşa’nın desteği ile verildi, böylece Güllü Agop rakipsiz kaldı.Güllü Agop’a verilen bu imtiyaz, hicri takvimle 15 sefer 1287 ve 16 Mart 1870 tarihli Şûra-i Devlet Umumî tezkeresi ve şartname metni Başbakanlık Arşivi Şura-yı Devlet Belgeleri 777 numaradadır.[5]

Osmanlı Tiyatrosu
Tiyatro-i Osmani
Kuruluş 1868
Konum
Lider Güllü Agop

Topluluk, Gedikpaşa Tiyatrosu, Güllü Agop Tiyatrosu, Tiyatro-i Osmani ya da resmi adıyla Deraliyye'de Gedikpaşa'da Vaki Güllü Agop Efendi'nin Taht-ı İdaresinde Bulunan Osmanlı Tiyatrosu adlarıyla da anılıyordu. Döneminde hem tiyatro yapısı, hem de topluluğu için aynı adlar birlikte kullanılmıştı.

Ahmed Fehim'in kurduğu topluluklardan biri de "Osmanlı Tiyatrosu" adını taşıyordu.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b Hür, Ayşe (28 Aralık 2014). "Reisicumhur olabilirsiniz, fakat tiyatrocu olamazsınız!". Radikal. radikal.com.tr. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2017. 
  2. ^ Mehmet Fatih, Uslu (2011). "Melodram ve komedi : Osmanlı'da Türkçe ve Ermenice modern dramatik edebiyatlar (Doktora Tezi)" (PDF). bilkent.edu.tr. Bilkent Üniversitesi. 3 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2017. 
  3. ^ Öztürk Yılmaz, Nazende. "Sur İçi Ve Üsküdar'da Batı Müziği Mekânları" (PDF). fsm.edu.tr. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. 8 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2017. 
  4. ^ Burhan Arpad, “Memleketimizde Opera ve Operet Tecrübeleri”, Perde ve Sahne,1942, C. I-II, no:12, s. 6.
  5. ^ Türkiye'ye Müzikli Sahne Sanatlarının Girişi- Dikran Çuhacıyan Öncesi ve Sonrası. Yayinlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan Universitesi. 2006. s. 36-37. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2020.