Ortak gümrük tarifesi

gümrük birliği oluşturma kararı alan ülkelerin uyguladıkları ortak dış ticaret yönetmeliği

Ortak gümrük tarifesi, gümrük birliği oluşturma kararı alan ülkelerin uyguladıkları ortak dış ticaret yönetmeliğidir. Buna göre, birlik üyesi ya da birlik dışı tüm ülkelerden, birlik sınırları içine girecek malları ilgilendiren, birbirinin aynı gümrük düzenlemeleri ve satınalma kotaları koyulur.

Gümrükte ortak tarife, yani gümrük birliği, ekonomik birliğin daha ılımlı bir türüdür. Bu tür ortak tarifelere sıkça örnek gösterilen birlik Brezilya, Arjantin, Venezuela, Paraguay ve Uruguay arasında kurulmuş olan MERCOSUR'un tarifesidir.