Orhan Kubat

Orhan Kubat, Türk siyasetçi.

PTT Umum müdürlüğü, İmar ve İskan Bakanlıkları yapmıştır.

KaynakçaDüzenle

Siyasi görevi
Önce gelen:
Hayrettin Erkmen
Türkiye İmar ve İskân Bakanı
30 Mayıs 1960 -27 Ağustos 1960
Sonra gelen:
Fehmi Yavuz