Ordinaryüs

1981'de lağvedilen akademik ünvan
(Ordinaryüs Profesör sayfasından yönlendirildi)

Ordinaryüs, Türk üniversitelerinde 1933 reformu ile oluşturulan ve 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile lağvedilen akademik unvandır. Ordinaryüs payesi en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilirdi.

Ordinaryüs unvanı Türk üniversitelerine Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. Alman sisteminde professor extraordinarius (dışarıdan atanmış profesör) zıddı olup, "nizami profesör" anlamında kullanılmıştır. Türkiye'de professor extraordinarius unvanı kullanılmamıştır. Ordinarius sıfatı Latince "nizami, usule uygun" anlamına gelir. Profesörlerin hocası anlamına da gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu unvanın son sahibi Reşat Kaynar'dır.[1]

Diğer kullanımları değiştir

20. yüzyıl Türk argosunda ordinaryüs sözcüğü "herhangi bir meslek veya sanatın ileri derecede uzmanı" anlamında kullanılmıştır.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Son Ordinaryüs Reşat Kaynar vefat etti". hurriyet.com.tr. 24 Mayıs 2006. Erişim tarihi: 26 Nisan 2012. [ölü/kırık bağlantı].(Türkçe)