Onüçgen

Düzgün onüçgen
Düzgün bir onüçgen
Kenarları ve köşeleri 13
Boyutları (D13)
Alanı
Bir iç açısının ölçüsü 152,308°

Onüçgen on üç açısı ve on üç kenarı olan iki boyutlu bir geometrik cisimdir.

ÖzellikleriDüzenle

Bir iç açısı 152.308 derecedir

Bir kenarına "a" dersek alan formülü