Ofset (bilgisayar bilimleri)

kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi

Bilgisayar bilimlerinde, dizi veya diğer veri yapı nesnesindeki bir ofset, nesnenin başlangıcından, aynı nesnede verilen bir eleman veya noktaya kadar olan mesafeyi (konumu) gösteren bilgisayar tamsayısıdır. Mesafe kavramı, sadece nesnedeki tüm elemanların aynı boyutta (klasik olarak bayt adresleme veya word adresleme (16 bit)) olması şartıyla geçerlidir.

Örneğin A dizisindeki karaterler abcdef olsun. 'c' harfini içeren eleman A'nın başından itibaren 2'nin bir ofsetidir.

Bilgisayar mühendisliğinde ve çevirme dili gibi alt seviye programlamada ofset, belirli bellek adresleme almak için taban adrese eklenen adres konumlarının sayısını gösterir. Burada özgün ofsetin anlamı sadece, genellikle 8-bit bayt olan temel adres birimi, ofsetin boyutunu belirtmek için kullanılır. Bu içerikte ofset bazen göreceli adresleme olarak adlandırılır.

KaynakçaDüzenle

İngilizce Vikipedi'deki maddesi