Odabaşı şu anlamlara gelebilir:

Yeniçeri ocağında orta/bölüklerde bulunan bir rütbe

Yerleşim yerleri değiştir

Kişiler değiştir