Nizar bin Müstansır

Ebû Mansûr Nizâr el-Mustafâ li-Dîn’il-Lâh (d: 1045 - ö: 1095, Arapçaأبومنصور نزار المصطفى لدين الله; Ebū Mansūr Nizār el-Mustafā li-Dīn’il-Lāh) Nizârî İsmâ‘ilîyye Mezhebi'nin İmâmı.

Küçük kardeşi ʿAhmed el-Mustâ‘lî’nin hâlife ilân edilmesi

değiştir

Hâlife Ebû Tamîm Ma’add el-Mûstensir bil-Lâh'ın vefâtı üzerine, vezir "El-Melik el-Efdâl Şehenşâh" Hâlife Ebû Tamîm Ma’add el-Mûstensir bil-Lâh'ın büyük oğlu olan Nizâr’ın yerine henüz daha genç ama kendi kız kardeşiyle evli olan ʿAhmed el-Mustâ‘lî’yi hilâfet mâkamına geçirdi. Bu adaletsiz durum üzerine isyân eden "Nizâr el-Mustafâ" 1095 yılında mağlup edildi.

Oğlu el-Hâdi

değiştir

Oğlu "el-Hâdi ibn Nizâr", Nizâr’ın en güvenilir Dâ’îlerinden olan "Abdûl-Hasan Saidî" yönetiminde doğuya doğru, Hasan Sabbah'ın ileride kendilerine Haşhaşin adı da verilen İsmâili topluluğunu kuracağı Elemût bölgesine sığınarak Nizâr'ın İmâmlığını devam ettirdiler.

Kaynakça

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir
Şii İslam unvanları
Önce gelen
Ebû Tamîm Ma’add el-Mûstensir bil-Lâh
İsmâ‘îl’îyye İmâmı
İmâm Ebû Mansûr Nizâr el-Mustafâ li-Dîn’il-Lâh
On Dokuzuncu Nizâr’îyye
Şîʿa Nizârî-İsmâ‘îlî İmâmı

1094 - 1097
Sonra gelen
El-Hâdî bin el-Nizâr
İsmâ‘îlî-Nizârîlik İmâmı