Nihâvend Muharebesi

(Nihavend Savaşı sayfasından yönlendirildi)

Nihavend Muharebesi, Müslüman Araplar ile Sasani orduları arasında 642 yılında İran'da yapılan muharebedir.

Nihavend Muharebesi
İslam fetihleri ve Müslümanların İran'ı fethi
Tarih642
Bölge
Nihavend, Hamedan yakınları (Günümüzde İran)
Sonuç Müslümanların zaferi, Sasani İmparatorluğu'nun çöküşü
Taraflar
Hulefa-i Raşidin Sasani İmparatorluğu
Komutanlar ve liderler
Sa'd bin Ebi Vakkas
Numan bin Mukarrin
III. Yezdigirt
Firuzan
Sasanilerin yenilgiye uğratılmasından sonra İran Müslümanların eline geçmiştir. Bu durumda Müslümanlar ile Türkler ilk defa sınır komşusu oldular. (ilk komşuluk ilişkisi)

Savaştan sonra İran'daki konumlarını sağlamlaştıran Araplar son Sasani hükümdarı III. Yezdigirt'in 651'de ölmesiyle İran'ın fethini tamamladılar.