Nihavend

Klasik Türk Mûsikisinde Bir Makam

Farsça kökenli Nihâvend sözcüğü, Klasik Türk müziğinde birçok anlam ifade etmektedir:

  • Nihâvend makamı, Klasik Türk müziğinde bir makam.
  • Nihâvend durağı, rast perdesi.
  • Nihâvend seyri - Bazen çıkıcı bazen inici gibi bir biçimde başlarsa da, hemen inici-çıkıcı hale dönen bir seyir.
  • Nihâvend dizisi, buselik makamı dizisinin rast perdesindeki şeddi. O halde rast perdesi üzerindeki buselik beşlisine, güçlü neva üzerinde bazen bir kürdî dörtlüsünün, bazen de buselik dizisinin ikinci seklinde olduğu gibi bir hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Nihavend makamı dizisi, Klasik Batı müziğinin sol minör dizisiyle aynı diziye sahiptir. Güçlü, üzerinde kürdî dörtlüsü bulunan dizi eski minör, hicaz dörtlüsü bulunan dizi ise armonik sol minördür. Nihavend makamında ses uzatmalar meşhurdur. Seyrinden de anlaşılacağı gibi perdeler arasında oldukça nota uzatmalar yapılmaktadır.

Kaynakça değiştir

  • Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri Kudüm Velveleleri - İsmail Hakkı Özkan