Nihai Boeing 747 gambiti

Nihai Boeing 747 gambiti, Fred Hoyle'un Boeing 747 benzetmesi ve bir araç hurdalığından ileri gelir, Richard Dawkins tarafından Tanrı Yanlıgısı[1] kitabında ele alınıp işlenmiştir. Evrenin, tanrının ve canlıların düzenli ve kusursuz oluşu iddiasının farklı bir açıklaması olarak kullanılmaktadır. Gambitin temel taşı, düzenli gibi görünen her şeyin bir tasarımcısı olduğu düşüncesidir. Aynı zamanda bu gambit kusursuz tasarım iddiasının alt görüşlerinden biridir.

Gambitin açıklanması değiştir

Dawkins, hurdalıktaki malzemelerin kompleks yapıdaki (Yaşam ve Evren) bir Boeing 747 tipi uçağın kendi kendine oluşmasının imkansızlığından daha fazla Kusursuz ve sonsuz güçteki (Tanrı) bir Boeing 747 tipi uçağın oluşma imkansızlığının göz önünde bulundurlması gerektiğini öne sürer. Bu argümanın Doğal Seçilimin bir rastlantı teorisi olarak algılanan kişiler tarafından kullanıldığını öne sürmüştür.

Gambit, son derece karışık, tasarım ve planlama gereken Boeing 747 tipi uçağın kendi kendine veya tesadüfen oluşamayacağını söyler. Şöyle ifade edilir: "Bir hurdalıkta birçok hurda malzeme bulunmaktadır. Bu malzemeler içinde Boeing 747 tipi uçağın parçaları da bulunmaktadır. Şimdi hayali olarak bir rüzgâr estiğini ve rüzgârın bu malzemeleri çalışan, kusursuz bir uçağı oluşturacak şekilde estiğini düşünelim. Böyle bir şeyin olasılığı nedir? 747 gibi karmaşık bir uçak tesadüfen oluşabilir mi?" Bu gambit kullanılarak evrenin tesadüfen oluşamayacağı iddia edilir. Richard Dawkins tarafından The God Delusion (Tanrı Yanılgısı) kitabında bahsedilmiştir.[kaynak belirtilmeli]

Kaynakça değiştir

  1. ^ The God Delusion, p. 108.