Ni‘metullāh-ı Velî

Ni‘metullāh-ı Velî (1330 - 1431), Nimetullahilik tarikatının kurucusu ve mutasavvıf şair.

Kaçarlar Dönemi Şah Ni’metullah-i Velî (Nûr’ed-Dîn Kirmanî) Degâhı.

"Emir Nûr’ed-Dîn Ni’metullah" Suriye'nin Halep şehrinde 1330 yılında sûfi şeyhi Mir Abdullah'nın ailesinde dünyaya gelmiş ve Şafiî fıkıh mektebinin ardıcılı olmuştur. Yetişkinlik çağına geldiğinde meşhur sufî şeyhi ʿAbd-Allah Yefâ’î’nin önce müridi, daha sonra ise halifesi olmuştur. Hayatının son 25 yılını Kirman Eyaleti'nin Mahan kentinde yaşamış, ve burada 1431 yılında 101 yaşında iken öldü.

Kaynakça değiştir