Nesiller Kitabı

Nesiller Kitabı, Belgesel hipoteze göre, redaktör tarafından JE kaynağıyla Ruhbani kaynağın birleştirilmesinde kullanıldığı düşünülen metindir. Bu metin şu anda mevcut değilken bazı kısımları Tevrat'ın içinde varlığını sürdürmektedir. Kaynaklar arası bağlaç olarak kullanılan bu eser parçalı bir şekilde dağınık bir halde Tevrat'ta yer almaktadır. Bu metnin diğer kaynaklardan bağımsız metin olduğunu ilk ortaya atan kişi Frank Moore Cross'tur.

Tevrat'ta, Nesiller Kitabı'ndan alıntı yapılan yerler genelde "ve bunlar [isim]'in soylarıdır" ile başlamaktadır. Metnin kendisi İsrailoğullarının atalarını listeleyen sade bir metindir ve vurgu Adem'den Nuh'a sonra da İbrahim, Yakup ve Musa'ya yapılmıştır. Fakat bu soyağacının dışında Edom'un soyağacına da değinilmiştir.

Temada çeşitlilikDüzenle

Çeşitlilik gösterse de, hem Ruhbani kaynak (P) hem de Yahvist (J) ile Elohist (E) kaynak bu metinden alıntılar yapmıştır. Farklı kaynaklarda bahsedilen ve Nesiller Kitabından alınmış olan soyağaçları birbirleriyle benzerlikler gösterir.

Kullanımının doğası gereği Nesiller Kitabı'nın büyük bir kısmı hayatta kalmamıştır. Kaybolan soyağaçlarının çoğuna diğer kaynaklarda bahsedilmiştir. Bunu takriben ilerleyen zamanlarda metnin yeniden yaratıldığı teoriler arasında olsa bile bu teori bugün pek kabul görmemektedir.

Şablon olarak Nesiller KitabıDüzenle

Tevrat'ta adı geçen karakterlerin bazılarının soyağaçlarında yüklü miktarda ortak özellikler bulunmaktadır. Bu durum, soyağaçlarından bazılarının, soyağacı çoğaltılırken kazara bozulduğu veya bilerek biraz değiştirildiği anlamına gelebilmektedir.

Örneğin, Yahvist metin olan Tekvin 4:17-18'de, Kabil'in soyağacı şöyledir:

  • Kabil ve Hanok baba ve oğuldur
  • Hanok ve İrat baba ve oğuldur
  • İrat ve Mehuyael baba ve oğuldur
  • Metuşael İrat'ın torunudur
  • Lemek Metuşael'in oğludur

Set'in Tekvin 5:3-26'daki nesli ise şöyledir:

  • Enoş ve Kenan baba ve oğuldur
  • Yeret ve Enoş baba ve oğuldur
  • Mahalalel ve Yeret baba ve oğuldur
  • Metuşelah Yeret'in torunudur
  • Lemek Metuşelah'ın oğludur.