Nero Redivivus

Roma İmparatoru Nero'nun yeniden dirilerek geri döneceği yönündeki bir inanç ve efsane

Nero Redivivus, MS 1. yüzyılın sonlarında Roma İmparatoru Nero'nun MS 68'deki ölümü sonrası yeniden dirilerek geri döneceği yönündeki bir inanç ve bir efsaneydi. Bu efsaneye MS 5. yüzyıla değin inananlar vardı. Gerçekten de tarihi kayıtlara Nero olduğunu iddia ederek ortaya çıkan en az 3 farklı kişi Augustinus'un metinlerinde geçmektedir. Bu kişilerin efsaneden etkilenerek kendilerini sahte Nero olarak mı lanse ettikleri yoksa Nero Redivivus efsanesinin sahte Neroların ortaya çıkmasıyla birlikte mi yayıldığı bilinmemektedir.

Roma'daki Capitoline Müzesi'ndeki Nero'nun büstü.

Efsanenin günümüze yazılı olarak ulaşmış farklı versiyonları vardır. Bunlardan biri İmparator Nero'nun ölmeyip Part İmparatorluğu topraklarına kaçtığını, burada bir ordu toplamakta olduğunu ve günün birinde Roma'yı yıkmaya geleceğini aktarmaktadır.[1] Yunan tarihçi Dio Chrysostom eserinde yaşadığı dönemde Nero'nun ölmemiş olmasını uman bir grup insandan bahseder. Keza Augustinus da Nero'nun ölmediğini, gizlilik içinde yaşadığı ve geri geleceği inancının varlığını aktarmaktadır. Efsanenin hristiyanların arasında yayıldıktan belirli bir zaman sonra, Nero'nun deccal olduğu inanışına evrildiği kaynaklardan anlaşılmaktadır.

Vahiy kitabı ve İmparator NeroDüzenle

Bazı bilim insanları Yeni Ahit'in son kitabı olan Vahiy kitabında 13,3'te geçen ölümcül bir yara almış ancak yine de iyileşmiş olan canavarda İmparator Nero'yu ve onun yeniden geleceğine olan inancın izlerini gördüklerini düşünmektedirler.[2] Vahiy kitabının Nero'nun ölümü sonrası MS 1. yüzyılın sonlarında yazıldığı tezi kabul edilirse, "Gördüğün canavar bir zamanlar vardı, ama şimdi yok." ifadelerine haiz yine Vahiy kitabındaki 17,8'de İmparator Nero'ya işaret ediyor olabilir. Dahası Vahiy kitabı 13,18'de 666 numarası ile kodlanan ismin Nero olarak okunması gerektiği, Yeni Ahit bilginlerince kabul edilegelen gematrik bir okumadır.[3]

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^   Chisholm, Hugh, (Ed.) (1911). "Antichrist". Encyclopædia Britannica (11. bas.). Cambridge University Press. 
  2. ^ Die Offenbarung des Johannes [Tubingen: J.C.B.Mohr, 1926; "Handbuch zum NeuenTestament"], 115-15
  3. ^ Die Offenbarung des Johannes, übers. und erklärt von Traugott Holtz. Karl-Wilhelm Niebuhr (yayınlayan), Das Neue Testament deutsch : neues Göttinger Bibelwerk, Göttingen 2008, 100.