Necmi Yüzbaşıoğlu

Necmi Yüzbaşıoğlu, 1956'da Kastamonu'da doğdu. Kastamonu Göl Öğretmen Okulu ve ardından Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirip sonradan girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1977'de mezun oldu. Aynı Fakültede 1986'da hukuk doktoru, 1987'de yardımcı doçent, 1991'de doçent ve 1996'da da profesör oldu. İÜ Hukuk Fakültesinde uzun süre Dekan Yardımcılığı ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak girdiği Galatasaray Üniversitesi'nde, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'nda profesör olarak görev yaptı. 2008-2012 yıllarında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekilliği yürütmüş ve 5 Ocak 2012 tarihinde YÖK tarafından Hukuk Fakültesi dekanlığına atanmıştır.

17 Aralık 2003'te, Üniversitelerarası Kurul kontenjanından Yükseköğretim Kurulu üyeliğine seçimi cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onanmış, 2007 yılında görev süresinin dolmasının ardından ÜAK Yüzbaşıoğlu'nu yeniden YÖK üyeliğine seçmiş ve cumhurbaşkanı Abdullah Gül 4 Şubat 2008'de kendisini YÖK üyeliğine tekrar atamıştır ve Şubat 2012'de görev süresi dolmuştur.

Halen İstanbul Kültür Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. ‎