Necatibey Eğitim Fakültesi

1910 yılında Karesi Dârü'l Muallîmini olarak açılan okul, değişik binalarda hizmet verdikten sonra; Nisan 1932'de yatılı öğretmen okulu olarak tasarlanıp yapılan yeni binaya taşınmış ve bu tarihten, 1928 yılbaşında ölen T.C.'nin ilk Millî Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati Bey'in anısına okulun adı Necati Bey Öğretmen Okulu olarak konmuştur.

1944-1945 yıllarında ortaöğretime öğretmen yetiştirmek amacıyla Necati Bey Eğitim Enstitüsü olarak iki yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumuna dönüştürülmüştür. 1968-1969 yıllarında 3 yıllık, 1978-1979 öğretim yılında ise 4 yıllık olmuştur.

Kurum, 1980-1981 yılında Necati Yüksek Öğretmen Okulu adıyla Yüksek Öğretmen Okulları kurumu bünyesine katılmıştır. 20 Temmuz 1982 yılında Necatibey Eğitim Fakültesi adı ile Uludağ Üniversitesi bünyesine katılan Kurum, 1992 yılında kurulan Balıkesir Üniversitesine bağlanmıştır.

Fakültede fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi ve bilgisayar laboratuvarları ile okuma salonu, drama salonu ve bir bilim müzesinin yanında fakülte yerleşkesinde açık otopark, halı saha, basketbol sahası ve tenis kortları yer almaktadır. Aynı yerleşkede İlahiyat Fakültesi de bulunmaktadır.

Fakülte il merkezindeki merkez yerleşkesinde kalacak olan tek fakülte olarak tarihî binasında, Türk millî eğitimine nitelikli öğretmen yetiştirme etkinliklerini yürütmektedir.

2010-2011 eğitim yılında fakültenin tüm binalarındaki laboratuvar ve dersliklerin yanı sıra dış cephe modernize edilmiştir.

Fakülte birimlerinden olan Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümü %1'lik kısımdan öğrenci alır.

Alt birimleriDüzenle

 • İlköğretim Bölümü
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Fen ve Teknoloji öğretmenliği
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi Bölümü
 • Türkçe Öğretmenliği Programı
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
 • Matematik Öğretmenliği
 • Fizik Öğretmenliği
 • Kimya Öğretmenliği
 • Biyoloji Öğretmenliği
 • Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
 • Müzik Öğretmenliği
 • Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
 • İngilizce Öğretmenliği

Ünlü ÖğrencilerDüzenle

Reşat Özalp (1934 Öğretmen Okulu mezunu)

Halil İnalcık (1935 Öğretmen Okulu mezunu)

Muharrem İnce

Mahir Canova (1935 Öğretmen Okulu mezunu)

Ramazan Gökâlp Arkın (1936 Öğretmen Okulu mezunu)

Mehmet Rüştü Şardağ (1936 Öğretmen Okulu mezunu)

İlhan Berk (1938 Öğretmen Okulu mezunu)

Yusuf Nalkesen

Mehmet Fuat Turgut

Yahya Kemal Kaya

Ümit Kaftancıoğlu

Ahmet Köklügiller

İbrahim Oluklu (1978 Enstitü Türkçe Bölümü mezunu)