Nabatî Krallığı

(Nebati Krallığı sayfasından yönlendirildi)

Nabatî Krallığı, MÖ 400 ile MS 106 yılları arasında Ürdün'ün Edomi bölgesinde bulunan devlet. Başkenti Petra'dır. Arami dili ve alfabesi kullandılar. Helenistik yapıdan büyük oranda etkilenen devlet Roma İmparatorluğu işgalleri sırasında Selevkoslarla birlikte mücadele halindedir. Ancak bu dönemden sonra zayıflamaya başlayan devlet; Roma'nın kontrolüne girerek 106 yılında yıkılmıştır.

Nabatîlerin hükmettiği coğrafya

Ayrıca bakınız değiştir